MCS Сервера

Артикул Наименование В наличии Цена
за новый
Цена
за восстановленный
1506940 CCBU-W2K-EX7825-35 Win 2K for MCS7825 or 7835 for IPCC Express and IP-IVR 2 079 p. 1 216 p.
1204661 CCBU-W2K-EXP7815 Win 2000-MCS 7815 for IPCC Express and IP-IVR 2 079 p. 1 216 p.
684138 CCBU-W2K-EXP7845 Win 2000-MCS7845 for IPCC Express and IP-IVR 2 079 p. 1 216 p.
1062397 DMS-DMM3.4-7835-H1 ^DigitalMediaMgrBaseV3.4PerptlSWLic.w/MCS-7835-H1 542 187 p. 317 180 p.
210449 DMS-DMM3.5-7835-H1 Digital Media Mgr. Base V3.5 Perptl. SW Lic. for MCS-7835-H1 542 187 p. 317 180 p.
498177 DMS-VP3.4-7825-H2 ^CiscoVideoPortalV3.4Perptl.SWLic.w/MCS-7825-H2 476 059 p. 278 494 p.
1345304 DMS-VP3.4-7835-H1 ^CiscoVideoPortalV3.4Perptl.SWLic.w/MCS-7835-H1 965 410 p. 564 764 p.
632463 DMS-VP3.5-7825-H2 Cisco Video Portal V3.5 Perptl. SW Lic. for MCS-7825-H2 476 059 p. 278 494 p.
680821 DMS-VP3.5-7835-H1 Cisco Video Portal V3.5 Perptl. SW Lic. for MCS-7835-H1 965 410 p. 564 764 p.
243897 MCS-7815-I2-CCE1 HW Only, MCS-7815-I2 with 2GB RAM and 80GB SATA HD 80 504 p. 47 095 p.
767448 MCS-7815-I2-CCX1 HW Only, MCS-7815-I2 with 2GB RAM and 80GB SATA HD 80 504 p. 47 095 p.
774064 MCS-7815-I2-ECS1 MCS-7815-I2; Tower; Unity and Unity Bridge; 2GB; Win2K 110 406 p. 64 587 p.
422331 MCS-7815-I2-IPC1 HW Only MCS-7815-I2 with 2GB RAM and 80GB SATA HD 80 504 p. 47 095 p.
19131 MCS7815I2-K9-CMA1 HW/SW Unified CallMgr 5.0 7815-I2 Appliance, 0 Seats 80 504 p. 47 095 p.
726966 MCS7815I2-K9-CMA2 HW/SW CallMgr 5.1 7815-I2 Appliance, 0 Seats 80 504 p. 47 095 p.
1391804 MCS-7815-I2-UC1 MCS-7815-I2; Tower; Unity Connection; 2GB; Win2003 110 406 p. 64 587 p.
1370740 MCS-7816-I4-CCX1 HW Only MCS 7816-I4 Server 80 504 p. 47 095 p.
1214970 MCS-7816-I4-IPC1 HW Only MCS 7816-I4 Server 80 504 p. 47 095 p.
1081868 MCS7816I4-K9-CMB2 HW/SW MCS 7816-I4 Unified CM 6.1 Appliance 80 504 p. 47 095 p.
760476 MCS7816I4-K9-CMC2 Unified CM 7.1 7816-I4 Appliance, 0 Seats 80 504 p. 47 095 p.
595786 MCS7816I4-K9-CMD1 Unified CM 8.0 7816-I4 Appliance 80 504 p. 47 095 p.
1148056 MCS7816I4-K9-CXA1 CCX 8.0 7816-I4 Appliance 1xE8400 CPU, 2GB RAM, 1x250 HDD 80 504 p. 47 095 p.
7801 MCS-7816-I5-CCX1 HW Only 7816-I5 1x 2.4GHz X3430 CPU, 4GB RAM, 1x250 HDD 80 504 p. 47 095 p.
735565 MCS-7816-I5-IPC1 Bare Metal MCS 7816-I5 server 1xX3430 , 4GB RAM and 1x250GB 80 504 p. 47 095 p.
798764 MCS7816I5-K9-CMD2 Unified CM 8.5 7816-I5 Appliance, 0 Seats 80 504 p. 47 095 p.

Заказать обратный звонок

Не хотите долго искать на сайте? мы перезвоним вам в течении 30 секунд.